Rodoslov - porodično stablo
IZDAVAŠTVO: KNJIGA "NAŠI KORIJENI"
               Više...
 
MARKETING
Pokrovitelj portala
 
 
ARHIVI
 

ARHIVI - Mada postoje pri više državnih institucija, arhivi su danas obično samostalne organizacije u kojima se čuvaju važni podaci. U njima je pohranjeno bezbroj dokumenata na osnovu koji se mogu, pored ostalog, naći i relevenatni podaci o određenim osobama, porodicama i rodovima. U Bosni i Hercegovini postoje državni, entitetski, kantonalni pa i gradski arhivi koji mogu biti dragocjen izvor podataka u istraživanju porodičnih stabala.

 
 
Reklame:
 


 
 
Rodoslov - Kako istraivati   Rodoslov - izrada porodicnog stabla   Rodoslov - Zanimljivosti   Izlog knjiga
  Copyright © 2009 Rodoslov.ba, Sva prava zadržana. Powered by 5-th Floor Productions - Disti razvojni studio