Rodoslov - porodično stablo
IZDAVAŠTVO: KNJIGA "NAŠI KORIJENI"
               Više...
 
MARKETING
Pokrovitelj portala
 
 
IZLOG KNJIGE
 

NAŠI KORIJENI - Od rodonačelnika do savremenika”

Autor: Raif Čehajić

Izdavač: Sejtarija, Sarajevo, 2011.

U knjizi autor detaljno prezentira rezultate genealoških istraživanja bosanskohercegovačkih familija, starih više stoljeća, kao što su: Alaupovići, Arslanagići, Besarovići, Čengići, Despići, Filipovići, Ilići, Jeftanovići, Kulenovići, Leviji, Melezovići, Raguži, Sadikovići, Šahinpašići, Tanovići, Tauberi, Tvrtkovići, Zečevići i dr. Šezdesetak veoma interesantnih priča o porodicama i rodovima, na oko 250 stranica, ilustrovano je starim porodičnim fotografijama i rodoslovima.

Recenzenti su publikaciju ocijenili veoma dobro, pa prof. dr. Enver Imamović navodi da je primjetno da autor prilazi obradi ovog problema metodološki, prezentira sve relevantne podatke prikupljene dugim istraživačkim radom u arhivima, preko literature i prikupljanjem podataka na terenu od imena živih potomaka. Miljenko Jergović, pak, tvrdi da je ambicija Raifa Čehajića, međutim, puno veća i - u određenom smislu - nestvarnija i nemogućija. On bi, naime, da o svakome prezimenu ispriča priču, u koju će udjenuti pokoju anegdotu, legendu, porodičnu izmišljotinu ili trač. Dakle, sve ono što u socijalnom i svakodnevnom smislu neko prezime čini prezimenom. "Naši korijeni" velika su i važna knjiga. U njoj smo svi kao od dva brata djeca, zaključuje Jergović.


ČITANJE PORODIČNOG STABLA
– Stare kakanjske porodice

Autor: Raif Čehajić
Izdavač: JU Gradska biblioteka Kakanj, 2009.

Ko smo, odakle smo i kuda smo krenuli? Ova tri aktuelna pitanja, postavljana u posljednje vrijeme i na globalnom planu, sve vise plijene pažnju ljudi a traženje jasnog odgovora na njih dosta je kompleksno i uz detaljna istraživanja iziskuje mnogo vremena... Tema ove knjige je, dakle, globalna, ali lokalnog karaktera, iz srednje Bosne, u prečniku od stotinjak kilometara, u razdoblju najviše šest stoljeća, u četiri-pet carstava i nešto manje religija. Autor je istražio povijest i porijeklo 53 roda u Kaknju i dao značaj koji su oni imali i imaju u razvoju i nstanku grada.

PORODIČNI KORIJENI – Jedno nedovršeno istraživanje

Autor: Miroslav Niškanović
Izdavač: Srpski genealoški centar, Banja Luka-Beograd-Sarajevo, 2001.


Knjiga nastala 1991. i 1992. godine kao zbornik novinskih tekstova objavljenih u sarajevskim „Večernjim novinama“ zanimljiva je zbirka porodičnih korijena 63 porodice sve tri konfesije. Autor, u saradnji sa nekim članovima istraženih porodica, prati migracije u Bosni i Hercegovini i utvrđuje lokalitete na kojima žive određene porodice sa imenima njihovih rodonačelnika. Svaka priča je mala studija o porijeklu određenog roda, a istraženi rodovi su: Đonlagić, Protić, Pašalić, Salihbegović, Mučibabić, Kapetanović, Kovačević, Rebić, Bilal, Krstić, Elezović, Merdanović, Mucić, Durmo, Vuković, Buljina, Radošević, Prodanović, Hrnjić, Pašić, Kučera, Plavšić, Abazović, Bišćević, Korač, Filipović, Miletić, Bodiroga, Kulenović, Buzuk, Adrović, Knežević i dr.
ČURČIĆA VAKUF

Autor Bakir Tanović
Izdavač, autor, Sarajevo 2000.

Knjiga daje opis života Salih-age Čurčića i prilika u Bosni tih godina, sve do osnivanja Vakufa i smrti Salih-age. U drugom dijelu knjige se daje opis djelovanja vakufa kroz vijekove.ŠEST STOLJEĆA ALAUPOVIĆA

Autor: Vladimir pl. Alaupović
Izdavač: HKD “Napredak”, Podružnica Kiseljak, 1997.

O stoljetnoj obiteljskoj lozi Alaupovića autor, jedan od njenih članova, na analitičan i dosta pristupačan način opisuje nastanak njenog prezimena, povijest od 1333. godine sa imenima najznačajnijih ličnosti ovog roda. Alaupovići su prva bh. porodica koja je postala član Hrvatskog plemićkog zbora. “Plemstvo, dobiveno davnom zaslugom predaka, prenosi se rođenjem, ali učvršćuje odgojem i potvrđuju životom”, navodi autor jedno od pravila plemićkih rodova.


PORODIČNO STABLO FAMILIJE ZEČEVIĆ 1790-2006.

Autor: Sead Zečević
Izdavač: autor, 2006.


Obuhvatajući period od gotovo četiri stoljeća, autor prezentira pojavljivanje familije Zečević imenujući kako njene prve potomke tako i većinu onih živih, koji su razasuti ne samo po Bosni i Hercegovini, nego i u susjednim državama, pa i u Americi. Osvrćući se na genezu razvoja ovog roda, on opisuje značajne ličnosti sa opširnim biografijama nekih od njih, što knjizi daje poseban pečat.


PRED ZAGONETKOM OBITELJSKOG STABLA


akademika Petar Šimunović:

„Ovu knjigu smo dugo čekali“, rekao je akademik Petar Šimunović, podsjećajući na veliko zanimanje za spoznaju vlastitih korijena ne samo našeg svijeta u Hrvatskoj nego i naših sunarodnika širom svijeta. Najpoznatiji onomastičar izrekao je tu ocjenu na temelju bezbrojnih upita koji su mu stizali godinama: "Dužni smo pružiti odgovor onima koji takva pitanja postavljaju.”PORIJEKLO HRVATSKIH STAROSJEDILAČKIH RODOVA U ŠIROKOM BRIJEGU I OKOLICI

Autor: Nikola Mandić
Izdavač: autor, 2003.
Vrsta: povijesna istraživanja

 

Rijetke su knjige poput ove koje na zanimljiv i analitičan način istražuju porijeklo starosjedilačkih rodova, od njihovog pojavljivanja na određenom lokalitetu do sadašnjeg mjesta življenja. Autor je ovim istraživačkim radom dao veliki doprinos izučavanju hrvatskih rodova u ovom dijelu Hercegovine. Mandić je svoja istraživanja podrijetla hrvatskih rodova i njihovih prezimena u Hercegovini objavio u sedam knjiga i u mnoštvu znanstvenih članaka te tako dao velik doprinos povijesti Hercegovine. Mandićeve su knjige pisane na temelju crkvenih matica i arhiva iz Hercegovine i Hrvatske. U svojim djelima on je obradio više od 2.000 hercegovačkih rodova, pa su njegove knjige važan prilog povijesti Hercegovine i susjednih područja tijekom posljednjih 500 godina. Nikola Mandić (1923.) više od 50 godina bavi se istraživanjem podrijetla hrvatskih rodova i njihovih prezimena u Hercegovini.
POVIJEST JEDNE PORODICE
– Memoari Mehmedi-Faika Alagića iz Konjica

Pripređivač: Vojislav Bogičević
Izdavač: Srpska akademija nauke i umjetnosti, Odeljenje društvenih nauka, Beograd, 1961.

 

Memoari su zanimljivo štivo kroz koje Mehmedi-Faik analizira pojavu prvih Alagića u Konjicu, njihove potomke i djela koja su ostavili konjičkom kraju, ali, prije svega, opisuje svoj životni put, od tjelohranitelja turskog sultana, do sakupljača poreza u Austrougarskom periodu. Posebna vrijednost knjige je sadržana u porodičnom stablu Alagića, koje obuhvata razdoblje gotovo šest stoljeća.FOJNIČKI GRBOVNIK
- The Fojnica Armorial Roll

Priredio: Dubravko Lovrenović
Izdavač: Rabic, Sarajevo, 2009.

Fojnički grbovnik predstavlja jedan od najpoznatijih zbornika grbova u seriji Ilirske heraldike. Iako je izvorni naziv ove knjige Rodoslovje Bosanskoga, aliti Iliričkoga i Serpskoga vladania; zajedno postavljeno po Stanislavu Rubčiću popu. Na slavu Stipana Nemanjića, cara Serbljena i Bošnjaka 1340. Aleksandar Solovjev ga datira u period između 1675. i 1688. godine, što ga čini znatno kasnijim prijepisom davno izgubljenog originala Ohmučevićevog grbovnika. Iako pripada mnogo kasnijem vremenu, Fojnički grbovnik se skoro u potpunosti oslanja na srednjovjekovnu heraldičku tradiciju. Koliko je ta tradicija u ilirskim zbornicima vjerno prenesena, i koliko je upravo ti zbornici prekidaju, još nije utvrđeno i to će sigurno predstavljati jedan od glavnih zadataka historiografske nauke u budućnosti.
Fojnički grbovnik počinje spiskom Grbova plemenitih obiteljih ilirskih po redu slovah izvagjeni iz starinskih knjigah fojničkih. Taj alfabetski spisak obuhvata pet stranica i u njemu su vidni pokušaji da se identificira porijeklo pojedinih porodica, tako što su uz neka imena naknadno u zagradi upisana i mjesta iz kojih te obitelji vjerovatno potiču.PORODICA JELEČ

Autor: Ibrahim Jeleč
Izdavač: autor, Sarajevo 2005.

Livanjski rod Jeleč je jedan od najstariji u ovom kraju, star najmanje tri stoljeća. Njihovi potomci tvrdi da su još u tursko doba u ovaj kraj došli sa istoka, vjerovatno iz Turske. Autor, koji danas sa porodicom živi u Sarajevu – na osnovu priča svojih roditelja - tvrdi da su njegovi djedovi i pradjedovi u Livno došli sa istoka, te u tim pričama najčešće spominje hadži Jusufa koji je rođen u Livnu. Ova porodica živjela je u naselju Podgred kod Livna.HRVATSKA PREZIMENA

Autor: dr. Petar Šimunović
Izdavač: Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb, 2006.


Iz tiska je izašlo treće, izmijenjeno i dopunjeno, izdanje knjige «Hrvatska prezimena» akademika dr.sc. Petra Šimunovića, vodećeg hrvatskog onomastičara i jednog od najplodnijih naših jezikoslovaca. Autor je jedan od osnivača Hrvatskog rodoslovnog društva “Pavao Ritter Vitezović”. Prethodna dva izdanja stigla su do ruku hiljade čitatelja u Hrvatskoj i Hrvata širom svijeta, približila im njihovu povijest kroz vlastita prezimena i zagrijala ih da otmu od mraka zaborava povijest svojih obitelji i rodova. Ovo obimno djelo, koje sadrži 640 stranica, bit će ovdje sigurno još predmet opširnijih prikaza.
Po vještini izlaganja, zanimljivosti kazivanja, pitanjima koja postavlja i po načinu kojim traga za odgovorima, akademik Šimunović ostao je nezaboravan lik ne samo iz dokumentarne TV-serije u koja se pamti i nakon brojnih godina, nego i među čitateljima svojih radova. Bit će mu posebno zahvalni oni rodoslovni istraživači, za koje je u novom izdanju “Hrvatskih prezimena” dodao i poglavlje “Bibiografski minimumi – Osnovni pregled literature o hrvatskim prezimenima”, pregledno razvrstan po mjestima i krajevima.

 

 

STARE TUZLANSKE PORODICE

Autor: Muhidin Pašić

Izdavač: BZK "Preporod", Tuzla, 2012.

 

Autor pričom, starim fotosima i drugim dokumentima, uz rodoslov, predstavlja 22 najstarije tuzlanske porodice, među kojima su: Azabagići, Čokići, Dučeci, Đukići, Hadžiefendići, Lugavići, Pašići, Rajneri, Sušići, Zaimovići i dr. U drugom dijelu knjige autor predstavlja sportske klubove u Tuzli sa istaknutim pojedincima.


HRVATSKI PREZIMENIK


Pućanstvo Republike Hrvatske na početku 21. stoljeća
Autori: Franjo Maletić i dr. Petar Šimunović
Izdvač: Golden marketing-Tehnička knjiga Zagreba


Hrvatski prezimenik jedinstveno je djelo koje u tri knjige na 2.200 stranica otkriva neprocjenjivo bogatstvo hrvatske antroponomastike. Ovakvo se djelo izrađuje jednom u stotinu godina i ostaje vjeran svjedok naše povijesti i kulture. U burnim i neizvjesnim vremenima globalizacije potreba za takvom knjigom još je veća - ona učvršćuje svijest o nama samima i našemu identitetu.

Hrvatski prezimenik donosi uvodnu studiju akademika Petra Šimunovića u kojoj se obrađuju hrvatska prezimena i njihovo značenje, motivika i struktura. Objašnjavaju se nastanak i povijest hrvatskih prezimena, nasilna preimenovanja, sudbina prezimena u dijaspori. Posebno mjesto zauzimaju analiza temeljnih obilježja i popis tisuću najučestalijih hrvatskih prezimena.
Knjige 1. i 2. sadržavaju abecedni popis 114643 hrvatska prezimena s brojem obitelji tih prezimena u pojedinim naseljima i općinama. Treća knjiga donosi popis 6.654 naselja s prezimenima stanovnika i brojem obitelji. Sadržava i uvod o ojkonimima (imenima naselja) u hrvatskoj onomastici i više zemljovida o nastanku i razmještaju naselja te migracijama.
Podaci se temelje na popisnoj građi iz 2001. Državnoga zavoda za statistiku.

 

GRBOVNIK Gacke, Krbave, Like, Senja i Vinodolskog

Autor: prof. Enver Ljubović

Izdavač: Senjsko književno ognjište, 2009.

 

Ovo je vrlo zanimljiva, bogato opremljena i jedinstvena heraldička i rodoslovna monografija koja odslikava mnogobrojne plemićke obitelji spomenutog prostora. Autor prof. Enver Ljubović, povjesničar i filolog dugi niz godina bavi se heraldikom, genealogijom i tomastikom i član je Hrvatskog društva klasičnih filologa i Hrvatskog grboslovnog i znanstvenog društva.

 

ISTAKNUTI BOŠNJACI

Autor: Muhmud Traljić

Izdavač: Međunarodna zajednica za pomoć muslimanima u BiH, Zagreb, 1994.

 

U knjizi "Istaknuti Bošnjaci", autor hafiz Mahmud Traljić portretiše 35 istaknutih Bošnjaka koji su živjeli od druge polovine 19. pa do kraja 20. stoljeća, poput Safvetbega Bašagića, Mehmeda Kantardžića, Derviša Korkuta, Mustafe hafiza Mujezinovića, Muhameda Seida Serdarevića, Ahmeda Tuzlića i drugih. Pogovor za knjigu je napisao dr. Hilmo Neimarlija koji naglašava da knjiga "sadrži biografije ličnosti koje su svojim djelima i djelovanjem pružili značajan doprinos duhovnom životu u 20. stoljeću" i koji su obilježili noviju povijest Bošnjaka.

  

GENEALOŠKA ISTRAŽIVANJA

(Porijeklo i status, istaknuti pojedinici nekih muslimanskih porodica u Hercegovini)

Autor: Hivzija Hasandedić

Izdavač: Islamski kulturni centar Mostar, 2009.

 

Obrađujući brojne historijske izvore na orijentalnim jezicima, posebno sudsko-notarske knjige kadija i njihovih zamjenika Mostara, Blagaja, Ljubuškog, Stoca, Nevesinja, Gacka (Cernica), Trebinja, Konjica i Prozora autor Hasandedić je bilježio i sistematizirao podatke o istaknutim muslimanskim porodicama u Mostaru i Hercegovini. U nastojanju da podaci budu što vjerodostojniji i koriste kao uputa budućim istraživačima, Hivzija Hasandedić je koristio sve dostupne i aktuelne izvore, kao što su: matične knjige, ostavinske i sudske odluke i presude, popise, statistike, zemljišne knjige i dr. U dosta obimnoj građi na gotovo 200 stranica predstavljeno je na desetine porodica, poput: Hrnjičića, Kukavica, Solakovića, Aljabegovića, Bišćevića, Lakišića, Oručevića, Efica, Đikića, Hadžiselimovića, Kajtaza, Kreha, Kopočića i dr.

 

DUPANOVIĆI

Autor: Ibrahim Dupanović Crni

Izdavač: "Grafičar" Bihać, 2002.

 

U knjizi, podijeljenoj u šest poglavlja, autor opisuje porijeklo roda Dupanović iz Bihaća, posvećujući dosta prostora gotovo svim granama iz porodičnog stabla. Uz dosta pojedinačnih portreta i porodica, raznih dokumenata i crteža, u knjzi se nalazi i kreirano porodično stablo ovog roda. Autor opširno opisuje i prvo okupljanje Dupanovića, održano 16. 3. 1991. godine, ilustrovano mnogobrojnim fotosima.

 

 
 
Reklame:
 


 
 
Rodoslov - Kako istraivati   Rodoslov - izrada porodicnog stabla   Rodoslov - Zanimljivosti   Izlog knjiga
  Copyright © 2009 Rodoslov.ba, Sva prava zadržana. Powered by 5-th Floor Productions - Disti razvojni studio