Rodoslov - porodično stablo
IZDAVAŠTVO: KNJIGA "NAŠI KORIJENI"
               Više...
 
MARKETING
Pokrovitelj portala
 
 
Novosti:
 
PET GODINA PORTALA RODOSLOV.BA
21. 05. 2014.

Prošlog mjeseca navršilo se pet godina od osnivanja i početka rada našeg internetskog portala, prvog i još uvijek jedinog bosanskohercegovačkog weba za istraživanje porijekla porodica.

Fotos: Sa rodoslovne radionice u Travniku

Planiran kao multimedijalni projekat sa informativno-edukativnim webom kao bazom, te izdavaštvom u printanoj formi, organizovanjem genealoških radionica i izložbi porodičnih stabala, Rodoslov.ba je promovisan u Sarajevu 2009. godine na Sajmu knjiga i učila.

Osvrćući se danas na proteklih pet godina, s ponosom i zadovoljstvom, možemo reći da smo uspjeli ostvariti sve planirane zadatke: istražili smo sami ili uz pomoć saradnika blizu 300 porodica i prezimena u Bosni i Hercegovini, zatim objavili dvije knjige (“Čitanje porodičnog stabla – stare kakanjske porodice” i “Naši korijeni – od rodonačelnika do savremenika), organizujući u Travniku, Tuzli i Kaknju tematske radionice te izložbu rodoslova u Arhivu Tuzlanskog kantona i dr.


Kruna svih naših dometa je bilo prošlomjesečno učešće našeg urednika Raifa Čehajića na Trećoj hrvatskoj rodoslovnoj konferenciji u Zagrebu sa temom Mogućnosti istraživanja rodoslovlja u Bosni i Hercegovini, čime je Rodoslov.ba u svom djelovanju praktično prešao granice BiH svrstavajući se tako u regionalnog igrača u oblasti genealogije.

Naši ostvareni rezultati dobijaju šire dimenzije kad se zna da smo sve ovo ostvarili samostalno, bez ičijeg sponzorstva ili nekog drugog vida pomoći, mada bi nam bilo draže  (pa i lakše) da smo imali podršku nekih državnih ili kantonalnih institucija u čijoj djelatnosti su i genealoška istraživanja, čime bi u ovim institucijama bili bogaćeni lični i porodični arhivski fondovi.

Ulazeći u šestu godinu uspješnog rada, nastavit ćemo dosadašnje aktivnosti u istom pravcu i s dostignutom dinamikom. Naši prioritetni ciljevi ostaju isti, s tom razlikom što smo ljestvicu uspjeha podigli na viši nivo. U ovoj godini Rodosalov.ba pokreće i  aktivnosti na razradi ideje o osnivanju rodoslovnog društva u Bosni I Hercegovini, jer smatramo da smo u proteklih pet godina i za taj poduhvat stvorili potrebne pretpostavke.

Redakcija

 

 
Reklame:
 


 
 
Rodoslov - Kako istraivati   Rodoslov - izrada porodicnog stabla   Rodoslov - Zanimljivosti   Izlog knjiga
  Copyright © 2009 Rodoslov.ba, Sva prava zadržana. Powered by 5-th Floor Productions - Disti razvojni studio