Rodoslov - porodično stablo
IZDAVAŠTVO: KNJIGA "NAŠI KORIJENI"
               Više...
 
MARKETING
Pokrovitelj portala
 
 
Novosti:
 
BOŠNJAČKE PORODICE IZ RISANA
12. 01. 2018.

Ovih dana portalu Rodoslov.ba javio se Adnan Bijedić s popisom bošnjačkih porodica iz Risana i okoline, koje su svoje posjede imali na ovom području do 1687. godine, kada su Mlečani, u Morejskom ratu (1684-1699), od Osmanskog carstva osvojili Herceg Novi sa Risanom pa su se bošnjačke porodice sa ovog područja naselile u Hercegovini. Evo imena tih familija:

 

Fotos. Risan

 

Abdulahović, Abdulović, Aćimović, Ahmagić, Ahmetović (Amatovich), Ahmadagić, Alabožović, Alalić (Allalich), Azalenović (Azalenovich), Azamat i Azimović (možda Hazimović);

Babović, Balić, Bećiragić, Bijedić, Breć (Brech) i Busović;

Ćaglia (Chiaglia), Ćaić, Ćato, Ćerimagić i Ćurčina (Curcina);

Dedo, Delikapić, Dizdar i Dizdarić;

Gurbić;

Hadžagić, Hadžidanović, Hasanović ili Hadžihasanović (Asaia Assanovich), Hadžaia (Azaia), Hadžalić (Azalich) i Hadžimahović;

Ibrović i Isović;

Jusufagić (Giusufagich) i Jušac (Giussac);

Kapidžija/Kopridžija, Karifo (Carifo), Kasić i Kurtisalić (Curtisalich),

Lupura i Lopurović;

Mahmutagić, Mehmedović, Mehmedagić, Masemović i Milovanović;

Osić, Osićia (Osichia), Omerdudić, Ostojić i Ostilj;

Pavić, Pesić možda Pešić (Pesich), Perović i Popović;

Raćiunović, Rajović (Ragiovich), Ranigus, Redžepović, Risanagić, Risanović, Risagić, Rizvanović i Rizvanagić;

Salihodžić (Saliosich), Salemović, Selimović, Subrić, Subović, Sulejmanagić i Suljović;

Šehović i Šoić;

Temimović (Teminovich) te

Zelelović, Zemaović (Zemaovich) i Zulo.

 

(Izvor podataka: „Katastri Herceg Novog i Risna iz 1704. godine“, autora dr. Gligora Stanojevića)

 
Reklame:
 


 
 
Rodoslov - Kako istraivati   Rodoslov - izrada porodicnog stabla   Rodoslov - Zanimljivosti   Izlog knjiga
  Copyright © 2009 Rodoslov.ba, Sva prava zadržana. Powered by 5-th Floor Productions - Disti razvojni studio