Rodoslov - porodično stablo
IZDAVAŠTVO: KNJIGA "NAŠI KORIJENI"
               Više...
 
MARKETING
Pokrovitelj portala
 
 
Rodoslov:
 
KARABEGOVIĆI PORIJEKLOM IZ BUDIMA
01. 04. 2016.

Prema predanju, Karabegovići vode porijeklo iz Budima u Mađarskoj, odakle je u 16. stoljeću kao spahija u Bosnu došao Mustafa Karabeg (čiji potomci će kasnije prezimenu doditi sufiks ović), nastanivši se u Gradačcu. Od njega potiču svi Karabegovići, te se on smatra rodonačelnikom ovog roda.

Fotos: Osman Karabegović

Priča se da je Mustafa „davao tapije na gruntovnicu“, te da je imao tri brata koji su se raselili po Bosni: jedan je otišao u Bihać, drugi u Zenicu, a treći u Mostar. I danas u ovim gradovima žive potomci prvih Karabegovića.

Kako su ponekad predanja kontradiktorna, takvo nešto susrećemo i u priči o Karabegovićima. Mada se prvo tvrdi da je Mustafa izdavao potvrde na grunt, u nastavku te priče se navodi da je on imao zadatak da nadgleda grad Gradačac, pa i Gračanicu, te da kontroliše dizdare (zapovjednike-čuvare tvrđava).

U vrijeme kada je nastala priča o ovom rodu, u Gradačcu je dizdar bio neki starac pa zbog godina i bolesti službeno nije mogao ići u Stambol po ulefu. U dogovoru sa dizdarom Karabeg po ulefu u Stambol pošalje svog momka po imenu Mehmed. Nakon što je u Stambolu obavio posao, Mehmed u Sofiji (Bugarska), po povratku kući susretne tatare koji su dolazili iz Bosne, te ih upita šta ima novo u Bosni. Oni mu odgovore da je umro stari dizdar, na šta se promučurni Mehmed vrati u Stambol, gdje za sebe kupi dizdarluk, te tako posta dizdar. Karabegu bi drago što je njegov momak postao dizdar, ali uskoro zbog nepravilnosti u radu protiv dizdara Mehmeda počeše stizati pritužbe na njegov rad. Da bi spor riješio, Karabeg prikupi dokaze o lošem radu dizdara i sa papirima krenu veziru u Travnik i to preko Gračanice. Saznavši za to, dizdar Mehmed pošalje poruku dizdaru u Gračanicu da Karabega živa ne pušta u Travnik. Gračanički dizdar posluša Mehmedov savjet  te pri serviranju kafe i jela Karabegu u piće mu stavi otrov. No, Karabeg je u kafi prepoznao otrov te uze lijek i tako se spasi. Ipak, te noći Karabeg je stradao, noževima su ga isprobadala braća Muhlisić. Na samrti Karabeg naredi sa se niko od njegovog roda ne ženi i ne udaje u Gračanicu.

Rod Karabegovića se širio po Bosni i danas ih ima u ne samo pomenutim već i u mnogim drugim gradovima. U povijesti ovog roda najpoznatiji član je bio Osman Karabegović (1911-1996), koji je - nakon učešća u Narodnooslobodilačkoj borbi protiv fašista, gdje je stekao najveće priznanje narodni heroj - u Titovoj Jugoslaviji obavljao najvažnije političke funkcije u Bosni i Hercegovini. Dosta je poznat i književnik  Avdo Karabegović Hasanbegov (1878-1908), rođen u Modriči u staroj begovskoj porodici. Od kasnijih generacija u Sarajevu je poznat Ahmed Karabegović, koji je bio generalni sekretar Organizacionog komiteta 14. Zimskih olimpijskih igaara ZOI '84, održanih u Sarajevu.

 

 
Reklame:
 


 
 
Rodoslov - Kako istraivati   Rodoslov - izrada porodicnog stabla   Rodoslov - Zanimljivosti   Izlog knjiga
  Copyright © 2009 Rodoslov.ba, Sva prava zadržana. Powered by 5-th Floor Productions - Disti razvojni studio