Rodoslov - porodično stablo
IZDAVAŠTVO: KNJIGA "NAŠI KORIJENI"
               Više...
 
MARKETING
Pokrovitelj portala
 
 
Rodoslov:
 
KONJHODŽIĆI - NAJBROJNIJA PORODICA U LJUBUŠKOM
05. 10. 2016.

Prezime Konjhodžić  nije nikako orijentalno i porijeklo mu valja tražiti na drugoj strani. U tom pogledu ponovno podsjećamo na Kačićev oblik prezimena Konjodža, koji je, može biti, i to baš bez glasa h i pravilniji, bliži izvornom obliku.

Fotos: Ljubuški

Spomen porodice Konjhodžić sačuvao je književnik Kačić u „Pismi od vitezova vrgorskih“, u imenu „turskog“ momčeta Konjodže. O tome ovako saopćuje: Tursko momče bise silovito / Prid junacim puno ponosito, / Imenom se Konjodža zoviše, / U Vrgorcu se često zaličaše. / Ali mu je loša srića bila, / Posiče ga junak od krajine, / Po imenu Marine Pervane / Na srid Cerna,blizu Ljubuškoga.

Po mjestu gdje se taj tekst nalazi, a i po samom naslovu o „vitezovima vrgorskim“, koji su kao takvi počeli egzistirati samo poslije 1690. godine, kad je Vrgorac došao u mletačke i uskočke ruke, vidi se da spomenuti Konjodža, odnosno tačnije Konhodža i njegova pogibija ima vezati za vrijeme malog rata (1714-1718), odnosno prve decenije 18. stoljeća.

Potomci ili srodnici navedenog Konjhodže su današnji Konjhodžići, čija je starina baš u Ljubuškom. I danas žive u tom mjestu, a odatle su se pojedine porodice i pojedinci u nedavnoj prošlosti raselili u Dubrovnik, Sarajevo, Zagreb i dr. Na prvi pogled se čini da u Kačićevu imenu Konjodža, odnosno Konjhodža, imamo lično a ne porodično (gentilno) ime i, po tome, da je taj Konjhodža, koji je poginuo u ratu 1714-1718. Godine  rodonačelnik ljubuških Konjhodžića. To se, međutim, ne može tako shvaćati ne samo zbog toga što Kačić za navedenog Konjhodžu izričito zna da je momče, odnosno neoženjeno lice, nego i za to što izraz „ime“, upotrijebljen na navedenom mjestu, ima nedvojbeno šire značenje, može da označava i ime i prezime, što se, uostalom, i vidi po primjeru u predzadnjem stihu navedenog odlomka pjesme o Konjhodži. Prema tome, tu se radi o prezimenu, a po tome i porodici, koja je starija od vremena kad se navodi poginuli Konjhodža.


Konjhodžići su i danas najbrojnija muslimanska porodica u Ljubuškom, ima ih oko trideset kuća. Stara njihova postojbina je u džematu Gožulj, gdje od davnina pa sve do danas postoje i lokaliteti pod imena Konjhodžića mahala te Konjhodžića bristi, koji najizravnije sjećaju na tu porodicu i govore o njenoj relativno velikoj starosti. Jedan je Konjhodžić iz novijeg vremena zabilježen kao dobrotvor. To je Zaim-aga Konjhodžić, sin Ibrahim-agin koji je godine 1342. po Hidžri  (1923/4.) dao o svome trošku temeljito renovirati i prebojiti džamiju u Gožulju, o čemu kazuje natpis na arapskom na ploči iznad ulaza u džamiju.


Jedna grana Konjhodžića odavno živi u selu Humcu kraj Ljubuškog. Tu su doselili iz samog Ljubuškog početkom XX stoljeća „na svoje“ i tada su bile tu tri njihove kuće (porodice).

Kazivanje u narodu, nađena u samom Ljubuškom, upućuje da su se Konjhodžići tako prozvali po nekome hodži iz grada Konje (u Anadoliji u Turskoj) i da, tako, od njega potječu. Utisak je da se ta tvrdnja zasniva više na efektu sličnosti prezimena i navedenih riječi, negoli na izravnom znanju. Ima, međutim, jedan izvor koji sam svojim vremenom i sadržajem u potpunosti negira to kazivanje, i kao tradiciju o porijeklu i kao etimologiju prezimena i baca sasvim novo svjetlo na porijeklo i straost te porodice. To su zapisi u dubrovačkom arhivu koje je iznio Ćiro Truhelka, a prema kojim se porodica prezimena baš Konjhodžić, i to njezin član Ivko javlja još krajem 15. stoljeća na dvoru hercegovačkog sandžakbega Mustafa-bega Milivojevića (1483-86. i 1489-93. godine) u funkciji njegova poklisara. Taj Ivko Konjhodžić javlja se u toj službi i na dvoru Mustafa-begova sljednika Sulejman-bega. Dana 26. marta 1493. došao je u Dubrovnik da najavi nastup Sulejman-begov i predao dubrovačkom knezu sandžakbegove darove. Ti podaci kazuju da ljubuški Konjhodžići idu u red najstarijih poznatih muslimanskih porodica domaćeg porijekla, ne samo u Ljubuškom nego uopće u Bosni i Hercegovini.

 (Izvor: Ljubuški i Ljubušaci u Kačićevu djelu „Razgovoru ugodnom naroda slovinskoga”)

 

 
Reklame:
 


 
 
Rodoslov - Kako istraivati   Rodoslov - izrada porodicnog stabla   Rodoslov - Zanimljivosti   Izlog knjiga
  Copyright © 2009 Rodoslov.ba, Sva prava zadržana. Powered by 5-th Floor Productions - Disti razvojni studio