Rodoslov - porodično stablo
IZDAVAŠTVO: KNJIGA "NAŠI KORIJENI"
               Više...
 
MARKETING
Pokrovitelj portala
 
 
Rodoslov:
 
RADOJE IZ POTKRAJA NA GRMEČU
21. 06. 2017.

 Prezime Radoja nastalo je oko 1855. godine od prezimena Kekić koje se na prostore Crne Gore doselilo se iz Albanije. Kao pleme Kuči  Kekići su naseljavali prostore oko Šavnika da bi oko 1450. godine dio plemena naselio prostore Gacka, Trebinja i Bileće. Iz sela Ravno iz Gacka 1515. godine jedna porodica doseljava se na Manjaču kod Banja Luke.

 
Prvo pisano svjedočanstvo o kupovini zemljišta na Manjači, a katastarski prevedeno na Kekiće, potiče iz 1525. godine. Sa Manjače jedna porodica Kekića oko 1785. godine odlazi na Glamoč, nastanjujući se u selo Đuličan.
Po sjećanju i priči, poslije smrti oca, na Đuličanu su ostali sinovi Radoja i Filip. Oko 1825. godine, mlađi Filip prelazi na islam i uzima prezime Filipović i odlazi u selo Odžak gdje dobija zemlju i kuću. Po završetku Prvog svjetskog rata Filipovići se preseljavaju u Ključ, a poslije u Banja Luku i Tuzlu.
 
Stariji Radoja ostaje na Đuličanu i poslije njegove smrti, sin mu Vukosav (1810. godine) mijenja prezime i uzima očevo ime kao prezime. Prema dostupnim podacima prezime Radoja zvanično uzima Vukosav 1855. godine. Vukosav je imao šest sinova, a 1860. godine preseljava se u Petrovo vrelo. Po odrastanju djece, sinovi se raseljavaju, tako da jedan odlazi u Zajarugu, drugi u Glavice, treći u Dubrave, četvrti u Prnjavor, a najstariji ostaje u Petrovu Vrelu, a Pero Radoja (rođen 1865. godine) sa porodicom (tri sina i suprugom Stevanijom) preseljava se u Potkraj 1892. godine. Prvu noć po dolasku rađa se četvrti sin Krstan.
 
Pero i Stevanija izrodili su sedmoro djec - šest sinova i jednu kćer. Pero je umro 1917. godine i sahranjen je u Potkrajskom groblju. Stevanija je umrla prije muža i to 1907. godine i sahranjena je u istom groblju. Njih dvoje su udarili dobre temelje selu i pokoljenjima.
 
Želeći održati porodičnu tradicju okupljanja i čuvanja loze,  posljednjih nekoliko godina članovi porodice Radoja sastaju se u selu Potkraj.
 
(www.radoja-potkraj.com/istorija_porodice)
 
Reklame:
 


 
 
Rodoslov - Kako istraivati   Rodoslov - izrada porodicnog stabla   Rodoslov - Zanimljivosti   Izlog knjiga
  Copyright © 2009 Rodoslov.ba, Sva prava zadržana. Powered by 5-th Floor Productions - Disti razvojni studio