Rodoslov - porodično stablo
IZDAVAŠTVO: KNJIGA "NAŠI KORIJENI"
               Više...
 
MARKETING
Pokrovitelj portala
 
 
Rodoslov:
 
STARE ZENIČKE PORODICE
07. 11. 2017.

 Zbog povoljnog geografskog položaja, a kasnije i razvijene industrije i zanatstva, Zenica je stoljećima bila primamljivo mjesto za doseljavanje. Mada i u ranijim perioda nastanjivana, veće doseljavanje u nju zabilježeno je u 15. stoljeću nakon tursko-osmanskog osvajanja Bosne (1463. godine) kada je uključena u sastav vilajeta i kadiluka Brod. Prvi popisni tefter, kako su zabilježili historičari, spominje se onaj iz 1489. godine u kome je navedeno da trg Zenica broji 96 domaćinstava, od kojih osam muslimanskih.

 
Otada naseljavanje teče intenzivnije, pa danas u Zenici živi dosta tih starih familija iz ranijih perioda. Evo samo nekih.
 
U najvećoj zeničkoj mahali živjele su ove porodice: Čaršimanovići sa imanjima od Bilinog polja do Željezare, kao i posjedima na lokalitetu sadašnjeg centra grada. U centru današnjeg grada posjede su imali i Talići, pa se i jedno brdo i ulica zovu po njima. Drine su doselile u Zenicu sa područja oko rijeke Drine i bili su vlasnici Kamberovića polja. Haramandići, također nastanjeni u najvećoj zeničkoj mahali, imali su posjede u Vražalama i Bijelim vodama. Mutapčići su bili poznati trgovci a imali su zemlju na Jaliji. Trgovci su bili i Salčinovići, a Kaknje poznate zanatlije. Od porodica iz ove mahale poznati su još i: Husremovići, Kratine, Begići, Ekinovići, Grahići i Mujkići.
 
Druga po veličina zenička mahala je bila Kočeva, uz istoimenu rijeku. U njoj su živjele bogate porodice, poput Čamdžića, koji su imali posjede u Blatuši, Arnauta, poznate zanatlije i trovci, kao i Čolakovića, Džampa, Islambegovića, Kučukovića, Mehmedovića, Mulahasića, Omerspahića, Serdarevića i Tarabara.
 
Sejmen je takođe bila velika mahala i tu su stanovale stare trgovačke porodice: Imamovići, Sarajlići, Tatarevići i Begagići.
 
U manjim mahalama, kao što je bila Londža, živjele su porodice: Šestići, Uzunovići, Vojvodići, a u Trgovištu Brdarevići, Krehići i Baručije. U nekim manjim mahalama živjele su obično članovi jedne obitelji, kao što je slučaj sa Zukićima, pa je po njima ona i nosila ime. U Odmutu su stanovale zanatske porodice: Opanovići, Hodžići i Skopljaci. 
 
U samom centru grada, pored muslimanskih familija, živjelo je i  srpsko stanovništvo, a njihove najpoznatije porodice su: Jeftići, poznati trgovci voćem i kozama, zatim Damjanovići, trgovci i sudski glasnici, Čupovići, ugledni poduzetnici od kojih je najpoznatija Čupovića kolonija, kao i Ristići, zemljoposjednici, Lukići, mehandžije i dr.
 
Hrvatsko stanovništvo u Zenicu se doseljavalo u više perioda, a najviše sredinom 19. stoljeća kada su stigli Rosići i Nikolići. Hrvatski živalj dosta se doseljavao iz Dalmacije (tridesetih i četrdesetih godina 19. stoljeća čak je bilo stotinjak njihovih kuća) i najviše se naselio u Crkvicama. Katoličko stanovništvoi se naročito doseljavalo nakon aneksije Bosne od Austro-Ugarske kada je na rad stiglo dosta fabrikanata, činovnika, poduzetnika i trgovaca iz Mađarske, Češke, Njemačke i Italije. Iz tog perioda poznate su stare obitelji: Hrdlička, Potušek, Černi i Brankalioni.
 
Posljednjih godina turske vladavine u Bosni u Zenici je živjelo i nekoliko jevrejskih porodica, uglavnom Eskenaza i Sefarda koji su se doselili iz Travnika i Sarajeva, poput Atijasa, koji su bili vlasnici parnog mlina u blizini Željezare, Weresta, vlasnika livnice, zatim Vajsa, Montilja, vlasnika tvornice likera, Ozma, poduzetnika, Danona, Fincija, Levija (svi trgovci) i dr. Iza njih su u Zenici ostali Sinagoga i jevrejsko groblje u Raspotočju.
 
(Tekst sačinjen prema nekoliko zeničkih web portala)
 
 
Reklame:
 


 
 
Rodoslov - Kako istraivati   Rodoslov - izrada porodicnog stabla   Rodoslov - Zanimljivosti   Izlog knjiga
  Copyright © 2009 Rodoslov.ba, Sva prava zadržana. Powered by 5-th Floor Productions - Disti razvojni studio