Rodoslov - porodično stablo
IZDAVAŠTVO: KNJIGA "NAŠI KORIJENI"
               Više...
 
MARKETING
Pokrovitelj portala
 
 
Rodoslov:
 
SKOPLJACI PORIJEKLOM SOFTIĆI
01. 07. 2017.

U Visokom živi više porodica Skopljaka koje nisu u nekoj čvršćoj, pa možda ni krvnoj vezi. Stari Visočaci znaju da je jedina čvrsta veza među Skopljacima ona između porodica Avdage i Vejsila Skopljaka zvanog Šibica.

 
Skopljaci su porijeklom Sofići i tako su se ranije prezivali. Predanje kaže da su Skopljaci prezime dobili uslijed neke veze s gradom Skopljem (a kojim? – u predanju se ne navodi). Članovi ove porodice tradicionalno su bili poznati visočki mesari. Dugo godina Avdaga Skopljak je imao mesaru s Mulom Kolandžijom. Tradiciju je nastavio Avdagin sin Rasim, a s njegovom smrću 1995. godine nestala je i posljednja mesara ove porodice.
 
Hadži Avdaga Skopljak (1883–1957) imao je dva brata, Rasima i Ibrahima, i sestru Aišu. Na samom početku druge decenije 20. stoljeća Avdaga je zasnovao porodicu oženivši se Advijom, rođenom Tahirović (1898–1965), koju su kasnije zvali Avdagincom, i u braku su imali 10 sinova, od kojih dva umriješe u prvoj godini života, i dvije kćeri: Sabrija, udata Rašidović (1921–1982), Behaija (1922–1978), Salko (1925–1986), Rasim (1927–1995), Nazif, blizanac s Rasimom (1927–1986), Senija, udata Ćatić (1930–2001), Hajrudin (1931–2001), Osman (1938–2004), Hazim (1938–2004) i Muhamed, rođen 1943. godine. Porodica postade veoma napredna za ono vrijeme i takva ostade.
 
U to vrijeme u Visokom je živio i drugi Avdaga Skopljak, rođen 1885. godine, čija su djeca: Alija, rođen 1913. godine, Mehmed, rođen 1920., poginuo 1944. godine u partizanima, Salem (1922–2002), Šefko (umro 1990.), Safet (1924–1975) i Sakib, rođen 1932. Svi su bili trgovci, osim najmlađeg Sakiba, koji je bio krojač.
 
Većina Visočaka pamti Skopljake kao poštene i vrijedne građane, a mnogi Skopljaci su se u 20. stoljeću bavili raznim sportovima, nogometom, rukometom i dr.
 
Interesantan je detalj iz povijesti Skopljaka činjenica da su sve vrijeme održavali dobre porodične odnose i zajedničko druženje s porodicom pravoslavnih Skopljaka iz Visokog. Posljednji potomak pravoslavnih Skopljaka ne sjeća se razloga tog druženja, ali zna da su se susretali posebno vjerskim praznicima.
 
Danas od potomaka Avdage Skopljaka ima više od 110 članova, što je zabilježeno 28. augusta 2008. godine pri njihovom zajedničkom druženju.
 
                                                     * * *
Prezime Skopljak u srednjoj Bosni nose i neke hrvatske obitelji, a Skopljaka ima i kod srpskog naroda u Bosni i Hercegovini sa slavom Đurđevdan i u Baraćima (Gerzovo), Rebrovcu (Banja Luka) i Sarajevu, sa slavom Jovanjdan.
 
 
Reklame:
 


 
 
Rodoslov - Kako istraivati   Rodoslov - izrada porodicnog stabla   Rodoslov - Zanimljivosti   Izlog knjiga
  Copyright © 2009 Rodoslov.ba, Sva prava zadržana. Powered by 5-th Floor Productions - Disti razvojni studio