Rodoslov - porodično stablo
IZDAVAŠTVO: KNJIGA "NAŠI KORIJENI"
               Više...
 
MARKETING
Pokrovitelj portala
 
 
Rodoslov:
 
DALAGIJA - STARA SARAJEVSKA PORODICA
13. 01. 2018.

 Dalagija je stara, sarajevska bošnjačka muslimanska porodica. Prvi pomen Dalagija nalazi se u jednom hudžetu, s početka 18. stoljeća. U „Nekrologiju“ Mula Mustafe Bašeskije pominju se Mehmed i Mula Mustafa Dalagija. 

 
Fotos: Prof. dr. Faruk Dalagija
 
Duže od 150 godina porodica Dalagija imala je kuću u Havadže Kemaludinovoj mahali (u sadašnjoj Kulovića ulici). Također su posjedovali kuće u Džininoj ulici i Ulici Mehmed-paše Sokolovića. Najpoznatiji među starim Dalagijama je Mehmed-aga. Bio je obrazovan čovjek; dobar poznavalac orijentalnih jezika. Nakon ulaska autrougarske vojske u Sarajevo, 19. augusta 1878. godine osuđen je na smrt i pogubljen na Gorici, stoga što je uoči početka otpora okupacionim trupama, najavio poseban vaz u Begovoj džamiji. 
 
U našem vremenu djeluje radiolog i medicinski pedagog profesor doktor Faruk Dalagija (Sarajevo 1942), autor više naučnih i stručnih radova iz oblasti radiologije, eseja posvećenog Konradu Rentgenu...
 
U „Ljetopisu“ M. M. Bašeskija u nekrologiju spominje Mustafu Dalagiju (Dalagizade) koji je bio sofija (pobožni čovjek) koji je umro u augustu 1761. godine, kao i Muhameda, umro 1781. godine.
 
( Preuzeto iz „Leksikona Sarajeva“, autora Valerijana Žuje, „Mediapress“ Sarajevo, 2009.)
 
 
Reklame:
 


 
 
Rodoslov - Kako istraivati   Rodoslov - izrada porodicnog stabla   Rodoslov - Zanimljivosti   Izlog knjiga
  Copyright © 2009 Rodoslov.ba, Sva prava zadržana. Powered by 5-th Floor Productions - Disti razvojni studio