Rodoslov - porodično stablo
IZDAVAŠTVO: KNJIGA "NAŠI KORIJENI"
               Više...
 
MARKETING
Pokrovitelj portala
 
 
Rodoslov:
 
TRI VERZIJE PRIČE O KAPIDŽIĆIMA
02. 09. 2017.

Kapidžići su porijeklom iz Bileće. Postoje tri verzije o porijeklu njihovog roda. Prva je da su na naše prostore doselili s Fetom i da su turskog porijekla. Dobili su zemlju na tom području od prvih beglerbega.

Fotos: Književnica Nasiha Kapidzić-Hadžić

 

Turska vojska je imala razgranat sistem uprave i beglerbegovi su, poslije sultana, bili tada najvažnija sila sve do uspostavljanja vezira u Bosni. Prema tom predanju, taj došljak iz Turske po imenu Kapidži-oglu posta Kapidžić (po našem) i osta u Bileći.

 

Prema drugoj verziji Kapidžići potiču od srednjovjekovnih Kapičića, porodica koja je postojala na tom području. Jedan brat, prema tom predanju, prešao je na islam i tako osta na svojoj zemlji.

 

Prema historičaru Miličeviću postoji i treća verzija o rodu, objavljena u knjizi “Hercegovačka prezimena”. Kapidžići u Bileći i susjednim selima (Maloj Kuli i Mrežicama) su doselili iz Male Kule. Porijeklom su od Glogovaca, najstarijih zapamćenih stanovnika u Mirusama. Priča se da je neki Glogovac davno primio islam, otišao u Carigrad i bio kapidžija na carskim dvorima (kapidžija na turskom jeziku znači vratar). Vjerovatno su današnji Kapidžići potomci tog vratara.

 

Kapidžića ima u Banja Luci, Mostaru i Sarajevu. Poznata je spisateljica Nasiha Kapidžić Hadžić. Iz porodice bilećkih Kapidžića potiče i dr. Hamdija Kapidžić (1904-1974. godina), istaknuti naučni radnik-historičar.

 

(Portal Bosnahistorija.com)

 

 
Reklame:
 


 
 
Rodoslov - Kako istraivati   Rodoslov - izrada porodicnog stabla   Rodoslov - Zanimljivosti   Izlog knjiga
  Copyright © 2009 Rodoslov.ba, Sva prava zadržana. Powered by 5-th Floor Productions - Disti razvojni studio