Rodoslov - porodično stablo
IZDAVAŠTVO: KNJIGA "NAŠI KORIJENI"
               Više...
 
MARKETING
Pokrovitelj portala
 
 
Rodoslov:
 
JEFTANOVIĆI, UGLEDNA SARAJEVSKA PORODICA
18. 03. 2018.

Prvi Jeftanović koji je u drugoj polovini 18. stoljeću došao u Sarajevo bio je Hadži Petar Jeftanović, rođen u Tuzli 1750. godine. Rod Jeftanovića je porijeklom iz doline rijeke Pive u okolini Durmitora (Crna Gora), odakle potiču i sarajevski Despići. Obje porodice slave istu slavu (27. januara) Sv. Savo.

Hadži Petar Jeftanović se u pretposljednjoj decenije 18. stoljeća oženio Jovankom (1758-1860) i s njom imao dvoje djece: sina Manojla (1781-1878) i kćerku Anđelu (1805-1860), udatu Skršić. Mada je Hadži Petrov sin Manojlo, koji je u Sarajevu bio predsjednik Pravoslavne crkvene općine, imao troje djece: Pero (umro mlad u Beču 1855. godine), Mara, udata Despić i Dimitrije (1826-1890), samo najmlađi sin Dimitrije, koji je u austrougarskom period bio i dogradonačelnik Sarajeva, ostavio je svoje potomke. Njegova djeca su: Aleksandar (oženio Editu Braun), Vojislav i Kostantin. Najstariji sin Aleksandar imao je dvije kćeri: Savku, udatu u Dubrovnik za De Bona, i Pavku, takođe živjela u Dubrovniku sa suprugom De Bono.

Ugledna sarajevska porodica Jeftanović, mnogo je poznatija po ženskoj liniji od potomaka kćerke Anđeline Srkšić, čiji je najstariji sin Gligorije (1841-1927) je oženio Jeftaliju Petrović, obavljao veoma važne funkcije u Sarajevu. Pored ostalog, bio je predsjednik Pravoslavne crkvene općine (1895-1915), zatim član Odbora privilegavane zemaljske vlade Bosne i Hercegovine, predsjednik Privremenog narodnog vijeća BiH 1918. godine kao i predsjednik Privremenog narodnog predstavništva u Kraljevini SHS (Srba, Hrvata i Slovenaca) također 1918. godine. Gligorije Srkšić imao je djecu: Peru, Manojla (1880-1955), Krunicu (1881-1966), Dušana (1864-1941), Dragicu i Zdravka (1895-1965). Gligorijeva djeca Pero i Manojlo nisu ostavili svoje potomke a Krunica je u braku sa Milanom Skršićem rodila Kseniju, Milana i Mirjanu koji su odselili u SAD. Dušanova djeca su: Ksenija, Predrag i Nenad i svi su odselili u Čile.

Gligorijeva kći Dragica udala se za Miroslava Spalajkovića, poslanika Srbije koji je u nekoliko zemalja službovao, pa su im i djeca (Vojin, Vojka i Miroslav) odselili u te države: Francusku, Njemačku i kanadu. I Gligorijeva unuka od sina Zdravka (kćerka Tatjana) koji je bio oženjen Ankicom Lukač također su odselili van države, nastanivši se u Sjedinjem Američki Državama.

Stupajući u brak sa poznatim sarajevskim porodica, Jeftanovići su tako u vezi sa Despićima, Petrakijima, Hadži Ristićima i Skrškićima, a preko sestre Jeftalije Petrović-Roksande sa familijama Besarović i Jokić.

U Sarajevu je u vrijeme življenja potomaka Hadži Petra Jeftanovića bila još jedna istoimena porodica, Antonija Jeftanovića koji je također porijeklom iz Crne Gore a doselila u Grad u 19. stoljeću, ali nije u srodstvu sa rodom Hadži Petra.

Gligorije, zvani Gliša Jeftanović ugledni trgovac i poduzetnik ostavio je traga i u arhitekturi Sarajeva. On je 1882. godine sagradio prvu modernu zgradu za konačenje putnika. Bio je to zapravo hotel „Evropa“ koji je i danas elitni ugostiteljsko-turistički objekat.

 

 
Reklame:
 


 
 
Rodoslov - Kako istraivati   Rodoslov - izrada porodicnog stabla   Rodoslov - Zanimljivosti   Izlog knjiga
  Copyright © 2009 Rodoslov.ba, Sva prava zadržana. Powered by 5-th Floor Productions - Disti razvojni studio