ISTORIJA POPISA
STANOVNIŠTVA U BIH

Pogledajte demografsku istoriju Bosne i Hercegovine i pronađite svoje korijene.

Vidi ostale novosti
Ovaj sajt mi je pomogao da saznam dosta o mjestu u kome sam rođena i pronađem podatke o svom porijeklu. Hvala autoru !
Aldijana
Sarajevo
Neko se potrudio da sakupi sva ova dokumenta, koja su ležala u zapuštenim arhivama. Svaka čast i puno uspijeha u daljem radu.
Marko
Mostar
Na ovom sajtu sam uspio da dođem do dokumenata koji su mi pomogli u izradi mog doktorskog rada. Hvala !
Adam
Banja Luka