VUČKOVCI

Strao  i veliko naselje smješteno je jugoistočno od Gradačca. Prostrano naselje sa velikim brojem kuća i stanovnika. Nalazi se na kontaktu ravne bosanske posavine i prvih brežuljaka istočnih dijelova planine Trebave. Tačnije, prostire se na niskim i blagim zaravnima nekoliko rječica i potoka koje se ulijevaju u Malu Tinju i rijeku Tinju. Nadmorska visina naselja Vučkovci je između 150 i 210 metara.

Prema Ademu Handžiću,[1] ovo mjesto je nastalo poslije poziva zvorničkog sandžakbega vlaškom stanovništvu da nasele ova područja uz znatne poreske povlastice. S obzirom da se poziv odnosio na ravničarska i vodoplavna područja prema Savi u koja se niko nije žurio, do te godine nastalo je naselje Vučkovac.

U popisu iz 1604. godine Vučkovci su pripadali nahiji Nenavišete sa 12 muslimanskih kuća, 29 nemuslimanskih kuća i 4 baštine.[2]

Naselje Vučkovci prema zvaničnom popisu stanovništva iz 1850. godine, imaju 84 kuće sa ukupno 343 muška sanovnika i od toga, 154 sposobna, 144 malodobna, 37 starih i 8 nizama. S obzirom da je popisom iz 1850. godine obuhvaćeno samo muško stanovništvo, ovdje ovom broju možemo dodati približno još toliko i ženskog stanovništva, što ukupno čini oko 690 stanovnika. Uzimajući u obzir broj stanovnika i broj kuća, dolazimo do saznanja da je u svakoj kući u prosjeku živjelo 8 članova. Najstarija osoba koja je zabilježena ovim popisom je u kući 41. Tubić Omer, sin Ibrahima koji je rođen 1770. godine i imao je 80 godina prilikom ovoga popisa. U istoj kući sa njim je živjelo još 9 muških članova. Najpopularnije ime je bilo Hasan, koje se spominje skoro 60 puta. Poslije toga je Ibrahim, i Mehmed.

Dolaskom Austro-Ugarske uprave u Bosnu i Hercegovinu, izvršeno je i nekoliko popisa stanovništva. Tako je ova uprava dala uraditi odmah 1879. godine, popis stanovništva. Ovim popisom je u Vučkovcima evidentirana 141 kuća i to; Vučkovci dolnji 84 kuće sa 483 stanovnika i Vučkovci gornji sa 57 kuća i 287 stanovnika. Upoređujući sa popisom iz 1850. godine, vidimo da je za skoro 60 kuća ovo naselje veće. Ako pogledamo u broj stanovnika, onda vidimo da nije velika razlika između ova dva popisa (oko 84) stanovnika. Vjerovatno je nešto u ovom drugom popisu popisano u Vučkovcima a nije evidentirano 1850. godine;

Popisom iz 1885. godine popisano je 159 kuća i od toga Vučkovci dolnji 98 kuća sa 534 stanovnika i Vučkovci gornji, 61 kuća sa 338 stanovnika. Ovdje vidimo porast broja stanovnika i porast broja kuća u samo 6 godina.

Popisom iz 1895. godine Vučkovci su imali ukupno 173 kuća sa 1023 stanovnika koji su živjeli u Vučkovcima dolnjim i Vučkovcima gornjim. Ovdje je nastavljen rast ovog mjesta što će trajati i kasnije.

[1]        Adem Handžić, “O islamizaciji u sjevroistočnoj Bosni u XV i XVI vijeku“. Prilozi za orijentalnu filologiju. Sarajevo 1970. str. 35.

[2]        BOA TKGM_d 00094, Istanbul, str. 266.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *