Jelovče Selo

Jelovče Selo, nalazi se na udaljenosti od oko 15 km južno od Gradačca. Smješteno je pored regionalnog puta koji povezuje Zelinje sa Gradačcom. Kroz ovo mjesto protiče zelinjska rijeka koja se kasnije ulijeva u malu Tinju u Kerepu. Naselje trenutno broji oko 300 domaćinstava i naseljeno je bošnjačko-muslimanskim stanovništvom. Prostire se od Kerepa sa istočne strane, Zelinje zapadne strane, Međiđe južne strane i prema Rajskom polju sa sjeverne strane. Na osnovu kazivanja Osmana Kavazovića, među najstarijim familijama u ovom naseljenom mjestu su Čandići, Havići i Vehabovići.

Prema popisu iz 1850./51. godine,  Jelovče Selo ima  44 kuće sa 158 muških stanovnika i ako tome dodamo približan broj ženskog stanovništva, dolazimo do broja oko 300 stanovnika. Od muškaraca je 88 sposobnih, 50 malodobnih, 17 starih i 3 vojnika. Prva popisana kuća je Kukuruz Husejn, sin Osmana koji je bio Muhtar. Imao je tri sina i 4 unuka. Prezimena sa brojem kuća u Jelovče Selu sredinom XIX stoljeća su sljedeća: Tokić 7, Golać 6, Čandić 5, Hodžić 4, Ćulah 4, Havić 5, Udvinčić 3, Karić 1, Sinanović 1, Kukuruz 1, Žigić 1, Hasikić 1, Hadžić 1, Herić 1, Muharemović 1. Polovinom XIX  stoljeća u Jelovče Selu najbrojnije familije  su Tokići i Golaći.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *