Zelinja Srednja mahala Potok

Prema prvim gruntovnim knjigama,  u mahal Potok prva je kuća Osmana Buljubašića umrlog Mustafe. Osmanova kuća krajem XIX. stoljeća se nalazila na k.č. 1/1 i 1/2. Osman se 1890.godine spominje kao umrli a nasleđuju ga Mejra rođ. Okić udove iza Osmana i njegove kćerke; Mejra, Hanifa, Hanka, Hatidža, Hata udato Begović i Meta udato Hapadžić. Na temelju kupoprodajnog ugovora od 4. Novembra 1899.godine Hata svoj dio prodaje Omeru Brdnjaku umrlog Hasana Nurkića. Uzetu nekretninu 1913.godine umrlog Omera nasljeđuju Fatima r. Jusufović udove Omerove, Husejn Brdnjak i Began Brdnjak djeca Omerova. 1914.godine Fatima svoj dio daje sinu Beganu Brdnjaku zvanom Nurkić. Ibrahim Hapadžić 1919.godine svoj dio prodaje Husejnu i Beganu Brdnjaku sinovima Omerovim. Godine 1926., Mihana r. Duraković udove Brdnjaka Husejna, Naza r. Brdnjaković udate Alić, Cura r. Brdnjaković udate Ćerimović i Began Brdnjaković umrlog Omera, nasljeđuju Husejnov dio.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *