KULTURA I IDENTITET: MUSLIMANI U BEOGRADSKOJ TVRĐAVI I VAROŠI

KULTURA I IDENTITET: MUSLIMANI U BEOGRADSKOJ TVRĐAVI I VAROŠI

 

Društvo za urbanu istoriju i Istorijski muzej Srbije najavljuju knjigu „KULTURA I IDENTITET: MUSLIMANI U BEOGRADSKOJ TVRĐAVI I VAROŠI 1830–1867.“ autorke Irene Kolaj Ristanović. Sadržajem ove monografije, autorka je nastojala kroz analizu elemenata duhovne i materijalne baštine muslimana u beogradskoj tvrđavi i varoši utvrditi način ispoljavanja kulturnog identiteta ove zajednice. Isti se manifestovao u svoj svojoj slojevitosti i u hronološkim okvirima koje odlikuje razvoj nacionalnih ideja i misli srpskih intelektualaca, te dinamičan politički život prestonog grada. Osnovu istraživanja čine arhivski izvori srpske i osmanske provenijencije pohranjeni u arhivima Republike Srbije i Osmanskom arhivu u Istanbulu. Monografija sadrži 410 strana i podijeljena je na tri poglavlja: Položaj muslimana u Kneževini Srbiji nakon Hatišerifa iz 1830, Muslimani u Beogradu: tvrđava i varoš i Društveni život.

“Rukopis monografije Irene Kolaj Ristanović predstavlja sveobuhvatan prikaz duhovne i materijalne baštine muslimana koji su živeli u beogradskoj tvrđavi i varoši u poslednjoj etapi osmanskog prisustva u Beogradu […] Monografija Kultura i identitet: muslimani u beogradskoj tvrđavi i varoši 1830-1867. predstavlja izuzetno istoriografsko delo kojim će se konačno popuniti praznina u našem poznavanju materijalne kulture i identitetskih obeležja beogradskih muslimana u multikonfesionalnom gradu kakav je bio Beograd u 19. veku”. (Iz recenzije dr Aleksandre Vuletić).

Izvor: Društvo za urbanu istoriju.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *