Nestajanje ruske emigracije u Jugoslaviji

Institut za noviju istoriju Srbje je objavio knjigu „Nestajanje ruske emigracije u Jugoslaviji 1941-1945.” autora Alekseja Timofejeva. Knjiga se bavi analizom nestajanja ruske emigracije u Jugoslaviji od početka Drugog svetskog rata do 1954. godine. Riječ je o dva turbuletna perioda – Drugog svetskog rata i poslijeratnog sukoba Jugoslavije sa SSSR-om i njegovim saveznicima.

Autor prvo razmatra fenomen ruske emigracije kao socijalne grupe, da bi se u drugom pogavlju fokusirao na život ruske emigracije u toku Drugog svjetskog rata. Obrađeni su razni aspekti života te emigracije pod 0kupacijom: opružani kolaboracionizam, građanski kolaboracionitam, emigranti kao žrtve represije okupatora te doprinos borbi protiv okupatora. Također su obrađene i razne forme kulturnog žvota ruske emigracije (ruske školske ustanove, štampa i časopisi) i crkveni život.

Posebno poglavlje je posvećeno agoniji te emigracije u poslijeratnoj Jugoslaviji. U ovom poglavlju autor je detaljno prikazao položaj ruske emigracije u prvim danima polsije oslobođenja, te zatim predstavio kako se ruska emigracija transformirala u godinama od završetka Drugog svjetskog rata do izbijanja sukoba Jugoslavije i SSSR i potom kako je pretvorena u progonjenu manjinu nakon 1948. godine.

Sadržaj knjige se može vidjeti ovdje.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *