Izjava o privatnosti

Sadržaj ove internet stranice je predmet zaštite u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima BiH (Službeni glasnik BiH, broj: 63/2010), te je neovlašteno korištenje, preuzimanje i dijeljenje sadržaja kažnjivo u skladu sa odredbama pomenutog zakona. Korištenje preuzetih sadržaja u naučnim i drugim radovima dozvoljeno je uz pravilno navođenje izvora.

Cijene sadržaja ove internet stranice namijenjenih preuzimanju izražene su neto – odnosno bez naknada i provizija PayPal-a. Prihvatajući taj način plaćanja korisnik potvrđuje da je upoznat sa uslovima korištenja usluge PayPal te se odriče prava na bilo kakve prigovore prema vlasniku ove internet stranice u pogledu visine naknada tog servisa.

Vlasnik ove internet stranice, izuzev podataka za otvaranje korisničkog računa (ime i prezime, adresa elektronske pošte) ne prikuplja i ne obrađuje lične podatke korisnika, a zaštita ličnih podataka koje prikuplja i obrađuje servis PayPal regulisana je direktno između korisnika i tog servisa. Naprijed navedeni podaci koje korisnici dostave neće biti dalje obrađivani, niti proslijeđivani trećim licima na bilo koji način, te je privatnost korisnika stranice zaštićena u najvećoj mogućoj mjeri.

© rodoslov.ba