Korišteni izvori

Korišteni izvori za ovaj popis je Državni Arhiv Republike Turkske. Popis stanovništva bosanskog ejaleta koji je sproveden 1266/7.h.g, što odgovara 1850/1. godini. BOA (Basbakanlik Osmanli Arsivi) NFS-d